ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 【图文】品质好服务佳_æ³ëŠ”¨æœºæ¢°å¯†å°çš„重要æ€?- 矛_®¶åº„恒˜qåŒ–工设备有限公å?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link type="text/css" href="/template/henyunhuagong/lib/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/henyunhuagong/lib/foucsbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/template/henyunhuagong/lib/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/template/henyunhuagong/lib/foucsbox.js" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><noframes id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></noframes><nobr id="jnpjj"></nobr><video id="jnpjj"></video><delect id="jnpjj"></delect><delect id="jnpjj"><video id="jnpjj"><meter id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></meter></video></delect><nobr id="jnpjj"></nobr><noframes id="jnpjj"><video id="jnpjj"></video></noframes><dl id="jnpjj"></dl><video id="jnpjj"></video><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></i><i id="jnpjj"></i><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></noframes><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></meter></delect></dl><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></meter></delect></dl><nobr id="jnpjj"></nobr><nobr id="jnpjj"><video id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></dl></video></nobr><video id="jnpjj"></video><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></i><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></delect><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"></delect></dl><meter id="jnpjj"></meter><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"><video id="jnpjj"></video></nobr></meter></delect><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></delect><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"></delect></dl><dl id="jnpjj"></dl><i id="jnpjj"></i><noframes id="jnpjj"></noframes><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></meter></font></i><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video><font id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><video id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></video></noframes></font><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></meter><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></delect><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></noframes></nobr></font><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video></noframes></meter><dl id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></dl><meter id="jnpjj"><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><video id="jnpjj"></video></noframes></meter></meter><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></font></delect></dl><nobr id="jnpjj"></nobr><nobr id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></nobr><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></delect><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></meter><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></noframes></nobr></font><noframes id="jnpjj"></noframes><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video><meter id="jnpjj"></meter><video id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><i id="jnpjj"><delect id="jnpjj"></delect></i></dl></video><noframes id="jnpjj"></noframes><noframes id="jnpjj"><video id="jnpjj"></video></noframes><meter id="jnpjj"><video id="jnpjj"><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video></video></meter> <nobr id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></nobr><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></delect></dl></noframes><noframes id="jnpjj"><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></i></video></noframes><noframes id="jnpjj"></noframes><font id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></noframes></noframes></font><i id="jnpjj"></i><i id="jnpjj"></i><font id="jnpjj"><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><video id="jnpjj"></video></noframes></meter></font><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"></delect></dl><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></font><nobr id="jnpjj"><video id="jnpjj"></video></nobr><i id="jnpjj"></i><font id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></font><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></font><meter id="jnpjj"></meter><noframes id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></noframes><noframes id="jnpjj"><video id="jnpjj"><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video></video></noframes><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></font><font id="jnpjj"></font><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></delect><meter id="jnpjj"><video id="jnpjj"><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video></video></meter><noframes id="jnpjj"></noframes><i id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></i><meter id="jnpjj"></meter><i id="jnpjj"><delect id="jnpjj"></delect></i><meter id="jnpjj"></meter><video id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></delect></dl></video><dl id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></dl><noframes id="jnpjj"></noframes><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></meter><video id="jnpjj"></video><meter id="jnpjj"></meter><i id="jnpjj"></i><noframes id="jnpjj"></noframes><delect id="jnpjj"><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></nobr></font></delect><nobr id="jnpjj"><video id="jnpjj"></video></nobr><noframes id="jnpjj"></noframes><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></meter><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></delect></i></video><noframes id="jnpjj"></noframes><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></i></i></video><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></i><delect id="jnpjj"></delect><nobr id="jnpjj"><video id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"></delect></dl></video></nobr><nobr id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></nobr><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></i><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></meter><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></i><i id="jnpjj"></i> <video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video><meter id="jnpjj"></meter><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></i></dl></noframes><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></font><video id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></delect></dl></video><nobr id="jnpjj"><video id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"></delect></dl></video></nobr><noframes id="jnpjj"></noframes><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></font><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></noframes><delect id="jnpjj"><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></nobr></font></delect><meter id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></meter><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></nobr></nobr></font><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></font></i></video><i id="jnpjj"></i><nobr id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"></delect></dl></dl></nobr><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></font><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video><meter id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></meter><font id="jnpjj"></font><delect id="jnpjj"></delect><font id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></font><noframes id="jnpjj"></noframes><font id="jnpjj"></font><meter id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"></nobr></meter><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></meter></font></i><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></i></dl></noframes><dl id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></dl><font id="jnpjj"><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></noframes></meter></font><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></noframes><font id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></font><meter id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"></noframes></meter><noframes id="jnpjj"></noframes><font id="jnpjj"></font><dl id="jnpjj"><i id="jnpjj"><delect id="jnpjj"><font id="jnpjj"></font></delect></i></dl><dl id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></dl><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"></i></video><video id="jnpjj"><i id="jnpjj"><delect id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></delect></i></video><nobr id="jnpjj"></nobr><nobr id="jnpjj"></nobr><font id="jnpjj"></font><font id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"><noframes id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></noframes></nobr></font><nobr id="jnpjj"><video id="jnpjj"></video></nobr><dl id="jnpjj"><i id="jnpjj"><font id="jnpjj"><meter id="jnpjj"></meter></font></i></dl><nobr id="jnpjj"><nobr id="jnpjj"><video id="jnpjj"><dl id="jnpjj"></dl></video></nobr></nobr><noframes id="jnpjj"></noframes><noframes id="jnpjj"><video id="jnpjj"></video></noframes><dl id="jnpjj"><delect id="jnpjj"></delect></dl><nobr id="jnpjj"></nobr><nobr id="jnpjj"></nobr></div> <div class="top"> <div class="top_nav"> <h2>您好åQŒæ¬¢˜qŽè®¿é—?矛_®¶åº„恒˜qåŒ–工设备有限公å?¾|‘ç«™åQ?/h2> <p> <a href="/weibo/">企业微博</a> <a href="/sitemap.html">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onClick="window.external.addfavorite('http://www.currambinepharmacy.com','【图文】品质好服务佳_æ³ëŠ”¨æœºæ¢°å¯†å°çš„重要æ€?- 矛_®¶åº„恒˜qåŒ–工设备有限公å?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24665/stat/"></script> </p> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="main logo"> <div class="ilogo"><img src="/uploads/logo/20160116092024.png" alt="矛_®¶åº„恒˜qåŒ–工设备有限公å?/></div> <div class="tel"><img src="/template/henyunhuagong/images/tel.jpg" /></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="menu_bg"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">恒运首页</a></li> <li class="ab"><a href="/about/about7.html" >关于恒运</a> <dl class="abd" > <dd><a href="/about/about2.html">企业文化</a></dd> <dd><a href="/about/about7.html">企业½Ž€ä»?/a></dd> <dd><a href="/about/about8.html">留言反馈</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/about/about8.html" >留言反馈</a></li> <li><a href="/contact/" >联系我们</a></li> </ul> <script> $(".menu ul .ab").mouseover(function(){ $(".menu ul .ab .abd").removeClass('abd'); }).mouseout(function(){ $(".menu ul .ab dl").addClass('abd') }) </script> <div class="main isearch"> <h2><span>热门关键è¯?</span><a href="/pmzc/">机械密封ä»?/a>, <a href="/tlzc/" target="_blank">¼›Õd¿ƒæœºåŽ‚å®?/a>, <a href="/fbzc/" target="_blank">厢式压æ×oæœ?/a></h2> <div class="iisearch"> <script type="text/javascript"> $(function() { var $content = $('#content'); $('#sel').click(function(event) { event.stopPropagation(); if ($content.is(":visible")) { $content.hide(); } else { $content.show(); } }); $('#content li').click(function() { $('#in').val($(this).text()); }); $(document).click(function() { $content.hide(); }); $('li').last().show(); }); </script> <div class="search mmm"> <form name="formSeach" id="formSeach" title="误‚¾“入商品关键词" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()" > <input type="text" class="text" value="误‚¾“入商品关键词" onfocus="if(this.value=='误‚¾“入商品关键词'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='误‚¾“入商品关键词'}" size="34"/> <input type="image" align="absmiddle" class="but" src="/template/henyunhuagong/images/search.jpg" class="button"/> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="ibanner"> <div class="banner"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> linkarr = new Array(); imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920;//banner宽度可自定义 var swf_height=400;//banner高度可自定义 var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20160116095031.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20161114042602.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160831110907.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank' rel='nofollow'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>"); } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else ilinks += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]); } for(i=1;i<linkarr.length;i++){ if(links=="") links = linkarr[i]; else links += "|"+linkarr[i]; } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="left"> <div class="le_pro"> <h2></h2> <ul> <li><a href="/jxmfj/" target="" title="机械密封">机械密封</a></li> <li><a href="/lxj/" target="" title="¼›Õd¿ƒæœ?>¼›Õd¿ƒæœ?/a></li> <li><a href="/xsylj/" target="" title="厢式压æ×oæœ?>厢式压æ×oæœ?/a></li> <li><a href="/bkylj/" target="" title="板框压æ×oæœ?>板框压æ×oæœ?/a></li> <li><a href="/fyg/" target="" title="反应¾|?>反应¾|?/a></li> <li><a href="/zkb/" target="" title="真空æ³?>真空æ³?/a></li> <li><a href="/ffb/" target="" title="防腐æ³?>防腐æ³?/a></li> </ul> </div> <div class="contact"> <ul> <p>联系:李经ç?/p> <p>手机: 13343036208</p> <p>电话: 13903218273</p> <!--<p>传真: </p>--> <p>邮箱: <a href="mailto:775940034@qq.com">775940034@qq.com</a></p> <p>¾|‘址:www.currambinepharmacy.com</p> <p>地址: 沛_Œ—省石家庄市和òq³ä¸œè·?13åøP¼ˆ¾˜Ÿè¥å¤§è¡—与和òqŒ™µ\西北è§?0¾c»I¼‰</p> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="right"> <div class="right_t"><h2>新闻资讯</h2><h3> 您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </h3></div> <div class="right_con"> <div class="news_article"> <h1>【图文】品质好服务佳_æ³ëŠ”¨æœºæ¢°å¯†å°çš„重要æ€?/h1> <h2>发布旉™—´ : 2023-02-07</h2> <h2>来源:<a href='http://www.currambinepharmacy.com/news/325.html'>http://www.currambinepharmacy.com/news/325.html</a> </h2> <ul> 矛_®¶åº„恒˜qåŒ–工设备有限公司是国内提供½{‰äñ”品和服务的知名公司,ç‰ÒŽ­¤ä¸ºå¤§å®¶ä»‹¾lè¿‡è¯¥å…¬å¸ç›¸å…³çš„内容åQŒäº’相学ä¹?<p style="text-indent:2em;"> 挑选好了之后进行下一步安装工作,首先‹‚€æŸ¥é©¬ä¸Šå®‰è£…的密封是否与要求的型号保持一è‡ß_¼Œå®‰è£…前检查图¾U¸æ˜¯å¦é½å…¨ï¼Œå®‰è£…时候äؓ了减ž®‘摩擦,适当在èáu上涂一ç‚ÒŽÑaåQŒé™çŽ¯ä¸ŽåŽ‹ç›–一赯‚£…在èáu上,ž®å¿ƒä¸èƒ½å–èáu¼„°åˆ°åQŒåŽž®†åŠ¨çŽ¯ç»„件装入。弹½§åñ”或传动åñ”的紧定螺钉应分几‹Æ¡å‡åŒ€æ‹§ç´§ã€‚没有固定好之前åQŒåœ¨æœªå›ºå®šåŽ‹ç›–之前,用手推补偿环作èáu向压¾~©ï¼Œæ‘Ö¼€åŽè¡¥å¿çŽ¯èƒ½è‡ªåŠ¨å¼¹å›žæ— å¡æ»žçŽ°è±¡åQŒç„¶åŽå°†åŽ‹ç›–螺拴均匀地锁紧ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> <b><a href="/jxmfj/" target="_blank">机械密封</a>ä»?/b>的正¼‹®é€‰æ‹©å’Œå®‰è£…ä‹É用品质,品质好服务佳可以使工作事半功倍ã€?/p><p style="text-align:center;"><img alt="【图文】品质好服务佳_æ³ëŠ”¨æœºæ¢°å¯†å°çš„重要æ€? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24665/20150519113729.jpg?path=www.currambinepharmacy.com/uploads/cp/20150519113729.jpg" /></p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">比较受关注的</span><span style="color:#0020FF;">åQ?/span> </p><p style="text-indent:2em;">在流体机æ¢îC¸­å·¥ä½œçš„要求最苛刻的要属机械密ž®äº†åQŒåƒæŽ¨åŠ›è½´æ‰¿é‚£æ ·æ‰¿å—轴向åŠ?像换热器那样把äñ”生的热量导出。在ç‰ÒŽ®Šé«˜æ¸©ã€é«˜åŽ‹æƒ…冉|ƒ³è¦å®žçŽ°é™å¯†å°æ¯”较困难。äh们长期以来都¾låŽ†˜q‡è¿™æ ïLš„‹‚˜æ‰‹é—®é¢˜åQŒæƒ³è¦è§£å†»I¼Œæˆ‘们要通过两个途径åQŒä¸€ä¸ªæ˜¯ä»Žå¯†ž®çš„¾l“构和材料入手,另一个就是通过辅助设施改善工作环境。因为在实际工作操作中不用辅助设备很¾|•è§åQŒé€šè¿‡è¾…助设施åQŒå°†æŸäº›è‹›åˆ»çš„工作环境改变äؓ密封能接受的åQŒä‹É机械密封的效果大大提高,使用范围更加宽广。机械密ž®äšg工作中äñ”生的摩擦热,使密ž®ç«¯é¢æ¸©åº¦å‡é«˜ï¼Œå¦‚不采服务取<a href="/supply/78.html" target="_blank">æ³ëŠ”¨æœºæ¢°å¯†å°</a>的重要性相应的设施åQŒä¼šäº§ç”Ÿè®¸å¤šä¸è‰¯åŽæžœã€?/p><p style="text-indent:2em;"></p>以上所介绍的几点就是有关“æ܇用机械密ž®çš„重要性”的åQŒç›¸ä¿¡çœ‹äº†æœ¬æ–‡çš„介绍后,对这斚w¢ä¹Ÿä¼šæœ‰è‡ªå·Þqš„一番认识,以后针对½{‰é—®é¢˜ä¹Ÿèƒ½å¾ˆå¥½çš„解决。在˜q™é‡ŒåQŒæˆ‘们推荐您多了解、石家庄恒运化工讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸½{‰æœ‰å…³çš„讯息åQŒå¸Œæœ›å¯¹æ‚¨æœ‰æ‰€å¸®åŠ©åQ? </ul> <div class="n_article_next"><div>上一æ?<a href="326.html">【图文】正¼‹®æŒ‘选密ž®äšg_机械密封如何选择</a></div> <div>下一æ?<a href="324.html">【图文】化工设备厂家带您认识机械密ž®äšg_怎么保证机械密封件安装质量的优良å‘?/a></div> </div> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%c3%dc%b7%e2'>密封</a>,<a href='/key.aspx?k=%b9%a4%d7%f7'>工作</a>,<a href='/key.aspx?k=%b0%b2%d7%b0'>安装</a>,<a href='/key.aspx?k=%bb%fa%d0%b5'>机械</a>,<a href='/key.aspx?k=%d1%b9%b8%c7'>压盖</a>,</div> <div class="clear"></div> </div> <div class="related"> <div class="related_t">相关产品</div> <div class="c_product_b" > <dl> <dt><a href="/supply/98.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24665/201911041650311042466558083.gif?path=www.currambinepharmacy.com/uploads/cp/201911041650311042466558083.gif" alt="机械密封件厂å®? /></a></dt> <dd><a href="/supply/98.html">机械密封件厂å®?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/97.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24665/20161202023046.jpg?path=www.currambinepharmacy.com/uploads/cp/20161202023046.jpg" alt="矛_®¶åº„机械密ž®? /></a></dt> <dd><a href="/supply/97.html">矛_®¶åº„机械密ž®?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/96.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24665/201911041653175732466592317.gif?path=www.currambinepharmacy.com/uploads/cp/201911041653175732466592317.gif" alt="压æ×o机厂å®? /></a></dt> <dd><a href="/supply/96.html">压æ×o机厂å®?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/95.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24665/20160123101239.jpg?path=www.currambinepharmacy.com/uploads/cp/20160123101239.jpg" alt="沛_Œ—厢式压æ×oæœ? /></a></dt> <dd><a href="/supply/95.html">沛_Œ—厢式压æ×oæœ?/a></dd> </dl> </div> <div class="clear"></div> <div class="related_t">相关新闻</div> <dl class="news_re"> <ul> <li><a href="/news/327.html">机械密封的工作原ç?/a><span></span></li> <li><a href="/news/326.html">【图文】正¼‹®æŒ‘选密ž®äšg_机械密封如何选择</a><span></span></li> <li><a href="/news/325.html">【图文】品质好服务佳_æ³ëŠ”¨æœºæ¢°å¯†å°çš„重要æ€?/a><span></span></li> <li><a href="/news/324.html">【图文】化工设备厂家带您认识机械密ž®äšg_怎么保证机械密封件安装质量的优良å‘?/a><span></span></li> </ul> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot"> <div class="center"> <a href="/" target="" rel="nofollow">恒运首页</a> |<a href="/about/about7.html" target="" rel="nofollow">关于恒运</a> |<a href="/news/" target="" rel="nofollow">新闻资讯</a> |<a href="/supply/" target="" rel="nofollow">产品中心</a> |<a href="/contact/" target="" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank" rel="nofollow">手机¾|‘ç«™</a> <div> Copyright www.currambinepharmacy.com (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 矛_®¶åº„恒˜qåŒ–工设备有限公å?nbsp; <br/> 专业生äñ”:<a href="/" target="_blank">机械密封ä»?/a>,<a href="/supply/" target="_blank">¼›Õd¿ƒæœºåŽ‚å®?/a>,<a href="/supply/" target="_blank">厢式压æ×oæœ?/a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=chengde" title="承å¯d" target="_blank" >承å¯d</a> <a href="/city_index.aspx?city=handan" title="邯郸" target="_blank" >邯郸</a> <a href="/city_index.aspx?city=langfang" title="廊坊" target="_blank" >廊坊</a> <a href="/city_index.aspx?city=qinhuangdao" title="¿U¦çš‡å²? target="_blank" >¿U¦çš‡å²?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tangshan" title="唐山" target="_blank" >唐山</a><strong>备案å?</strong><a target="_blank"></a>    <p><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000167471'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000167471%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-01-05/" rel="nofollow"></script> Powered by <a title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l¾pȝ»Ÿ</a></p><a target="_blank" rel="nofollow"> 冀ICPå¤?6001656å?1</a> <p><a target="_blank" rel="nofollow"> <img src="/template/henyunhuagong/images/sdhd.png" alt="时代互动"></a></p> </div> </div> </div> <a style="display:block; text-align:center; color:#989898;" href="/">本网站素材模版有些来源于¾|‘络åQŒå¦‚有äçR权,请告知,我们会在24ž®æ—¶å†…清除。联¾pÀL–¹å¼ï¼š17736062569</a> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.currambinepharmacy.com/">亚洲第一精品极品_国产成人高清精品免费_国产精品原创永久在线观看_国产黄色在线观看</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>